Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Hội nghị viên chức và người lao động Bảo tàng Lâm Đồng năm 2021

Sáng ngày 07 tháng 01 năm 2022, tại Hội trường Bảo tàng Lâm Đồng, đã diễn ra Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2021. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, về phía Bảo tàng Lâm Đồng có đồng chí Phạm Hữu Thọ, Đảng ủy viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng cùng 36 viên chức và người lao động Bảo tàng.

HN VC NLD 2021

 

Quang cảnh hội nghị viên chức và người lao động Bảo tàng Lâm Đồng năm 2021

Hội nghị đã nghe đồng chí Đoàn Bích Ngọ – Phó Giám đốc Bảo tàng báo cáo kết quả hoạt động Bảo tàng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, diễn biến phức tạp và ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh Covid-19 làm cho hoạt động tham quan của Bảo tàng bị gián đoạn, một số hoạt động cộng đồng, thu hút công chúng bị hủy bỏ, đồng thời việc sinh hoạt đảng, đoàn thể cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với những cố gắng, nỗ lực của tập thể viên chức và người lao động, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là: đã triển khai thực hiện biên soạn nội dung, hình ảnh và thiết kế mã QR Code cho gần 300 hiện vật trưng bày tại nhà trưng bày chính Bảo tàng Lâm Đồng, làm cơ sở cho việc ứng dụng công nghệ mới vào công tác trưng bày trong thời gian tới; Tổ chức thành công triển lãm chào mừng Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng phục vụ, khai thác và phát triển giá trị Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 – 2026”.

Năm 2021, Bảo tàng Lâm Đồng đã đón được 17.700 lượt khách, trong đó có: 11.507 lượt học sinh, sinh viên. Công tác sưu tầm được đẩy mạnh, đã sưu tầm trên 70 hiện vật, 156 hình ảnh.

Hội nghị đã nghe Báo cáo công khai tình hình thu – chi tài chính năm 2021; Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Bảo tàng Lâm Đồng năm 2021 và phương hướng của Ban Thanh tra Nhân dân, nhiệm kỳ 2022 - 2023; Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại và khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2021. Hội nghị cũng tiếp thu các ý kiến, đề xuất các giải pháp, ý tưởng về tổ chức hoạt động của Bảo tàng trong bối cảnh “thích ứng, linh hoạt, an toàn với dịch bệnh Covid-19” và đưa vào Nghị quyết Hội nghị để triển khai trong năm 2022.

Trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở nhiệt liệt biểu dương tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Bảo tàng Lâm Đồng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí cũng kêu gọi viên chức và người lao động Bảo tàng tiếp tục cố gắng, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong năm 2021, đặc biệt là đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức các sự kiện thu hút khách đến với Bảo tàng, khơi dậy phong trào thi đua “Sáng tạo trẻ”, tham mưu, đề xuất những sáng kiến, giải pháp công tác ứng dụng hiệu quả vào hoạt động chuyên môn tại đơn vị, tiến đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2022.

Tại Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, Lãnh đạo sở đã trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho đơn vị. Lãnh đạo Bảo tàng cũng đã trao danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 02 tập thể và 05 viên chức, người lao động đơn vị.

HN VC NLD 1 2021

Trao tặng Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và Giấy khen của Giám đốc Sở cho các Phòng trực thuộc Bảo tàng Lâm Đồng

HN VC NLD 2 2021

Trao tặng giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thanh Đạt