Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Lịch sử hình thành

hinh1

Ngay sau khi đất nước độc lập thống nhất, công tác bảo tồn, bảo tàng ở Lâm Đồng đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm. Tháng 8/1975, bộ phận Bảo tồn - Bảo tàng được thành lập, trực thuộc Thành ủy Đà Lạt - với nhiệm vụ sưu tầm, gìn giữ và bảo quản những hiện vật, tư liệu có giá trị lịch sử, văn hóa của tỉnh.


Ngày 05/12/1978, Phòng Bảo tàng kiêm Nhà bảo tàng tỉnh được thành lập theo Quyết định số QĐ 871/VHTT-LĐ của Ty Văn hóa Lâm Đồng và được giao sử dụng biệt thự Đời Tân (số 31, Trần Bình Trọng - Đà Lạt ) làm trụ sở và địa điểm trưng bày giới thiệu một số hiện vật, hình ảnh về lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Lâm Đồng.

Ngày 15/01/1982, theo Quyết định 21/TC-UB của UBND tỉnh, Nhà Bảo tàng tỉnh chính thức được đổi tên thành Bảo tàng Lâm Đồng và bắt đầu đi vào hoạt động theo đúng và đầy đủ các chức năng của một bảo tàng tổng hợp, khảo cứu địa phương.


Năm 1984, Bảo tàng Lâm Đồng được chuyển về dinh Tỉnh trưởng Lâm Viên cũ - số 1, Lý Tự Trọng - Đà Lạt, tiếp tục trưng bày phục vụ khách tham quan. Năm 1996 chuyển về địa điểm tạm thời tại số 1, Hoàng Văn Thụ - nay là trường Cao đẳng nghề Lâm Đồng chờ bố trí địa điểm mới phù hợp hơn.

Năm 1999, Bảo tàng Lâm Đồng được UBND tỉnh chính thức giao Dinh thự Nguyễn Hữu Hào cùng toàn bộ khuôn viên gần 3 ha tại số 4, Hùng Vương - Đà lạt làm nơi trưng bày giới thiệu và tổ chức các hoạt động nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị và bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trong quá trình hoạt động, Bảo tàng Lâm Đồng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiều lần được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa Thông tin, UBND tỉnh Lâm Đồng.