Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg
Mô hình tái hiện cảnh hành hạ tù nhân trong xà lim bằng bóng điện nóng
 
Mô hình tái hiện cảnh hành hạ tù nhân trong xà lim bằng bóng điện nóng
Stop Slideshow
Start Slideshow
Refresh
Close Window