Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Đâm trâu - nghi lễ cổ truyền trong lễ hội của các dân tộc bản địa Lâm Đồng

Nghi lễ đâm trâu là một trong những nét văn hóa truyền thống mà ngày nay vẫn còn lưu giữ trong sinh hoạt lễ hội của cộng đồng người Mạ và Cơ Ho. Đây được xem là nét đặc trưng mang sắc thái dân tộc cổ xưa của các dân tộc thuộc ngữ hệ Môn - Khmer.

Xem tiếp...

Xúc động những kỷ vật của các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày

Để phát huy tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày trong những năm tháng hoạt động cách mạng, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, Bảo tàng Lâm Đồng luôn quan tâm công tác nghiên cứu, sưu tầm và phát huy giá trị những kỷ vật kháng chiến.

Xem tiếp...

Vài nét về nhạc cụ truyền thống trong đời sống văn hoá tinh thần người Chu ru

Là một trong ba dân tộc bản địa cư trú lâu đời tại Lâm Đồng, người Chu ru có một nền văn hoá giàu bản sắc, trong đó nhạc cụ truyền thống đã góp phần quan trọng làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần của họ. Bên cạnh những nét tương đồng với nhạc cụ các dân tộc Tây Nguyên, trong quá trình tiếp biến và giao thoa văn hóa, một số nhạc cụ của người Chu ru đã có sự thay đổi cho phù hợp với nhu cầu sử dụng và đặc điểm cư trú.
Dưới đây xin giới thiệu vài nét về nhạc cụ truyền thống trong đời sống văn hoá tinh thần của người Chu ru:

Xem tiếp...

Thẻ bài - Cổ vật cung đình triều Nguyễn tại Bảo tàng Lâm Đồng

Kể từ năm 1802 đến năm 1945 triều Nguyễn đã trải qua 13 đời vua. Vị vua cuối cùng là Bảo Đại đã thoái vị, kết thúc chế độ phong kiến tại Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian sau đó Bảo Đại lại quay lại thân Pháp và chọn Đà Lạt làm đất Hoàng triều cương thổ. Vì thế tại Đà Lạt có biệt điện của vua và một số kỉ vật quý báu của vua quan triều Nguyễn. Trong đó, có những hiện vật được xếp vào “văn phòng tứ bảo”, những vật dụng sinh hoạt của triều đình, đặc biệt là “thẻ bài” – cổ vật quý hiếm của cung đình triều Nguyễn.

Xem tiếp...